top of page
Very Tales Peroonlijk Kinderboek

Algemene
Voorwaarden

Very Tales Peroonlijk Kinderboek
Very Tales Peroonlijk Kinderboek

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Very Tales.

 

Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Very Tales Peroonlijk Kinderboek
bottom of page