Very Tale Logo.png

Eigen kinderboek, uniek cadeau, biografie kinderboek, verhaal kinderboek, kinderboek schrijven

Verhalen richten zich op emoties, de belangrijkste drijver voor gedrag. Dat maakt dat verhalen een krachtig instrument kunnen zijn voor gedragsverandering, mits we niet tot het eind van het verhaal wachten voordat we er op reflecteren. Een Very Tale is samen ontwikkeld, biedt een nieuw perspectief en zet aan tot actie. 

CoCreatie

"Wie sneller wil, gaat alleen. Wie verder wil, gaat samen."

Wij geloven gezamenlijke creatie. Dat houdt in dat je samen met de eindgebruikers consequent en transparant in elke fase van het project werkt aan een gedragen en waardengedreven verhaal. 

Hierdoor creëer je vanaf het begin bij een grote groep een draagvlak verankerd in intrinsieke motivatie. 

Kinderen

"Als volwassenen eens wat nuttigere vragen stelden, dan zouden wij misschien wel betere antwoorden geven,"

Wij zien het échte kind en geloven dat hen perspectief verhelderend en vernieuwend is. Zij kijken met andere ogen naar de wereld en komen daardoor met andere oplossingen. Oplossingen die het verschil kunnen maken voor hun toekomst als wij zouden luisteren.

 

Daarnaast zijn kinderen experts in StoryDoing. Zij leven hun waarden. Daar kunnen volwassenen nog veel van leren. 

StoryDoing

"Ik wou dat we op school het vak toekomst hadden in plaats van geschiedenis."

Je bent wie je bent en daarmee bestaat jouw verhaal al - zowel voor individuen als organisaties. Maar hoe wil je over een tijd terugblikken op de hoofdstukken die je nu schrijft?

  1. De eerste stap is bewustwording van wat er is: wat is de rode draad van het verleden?

  2. De tweede stap is StoryTelling: wat wil je van dit verhaal vertellen en hoe?

  3. De derde stap is StoryDoing: je verhaal uitdragen middels de keuzes die je maakt en acties die je onderneemt.

 

De laatste stap is cruciaal voor gedragsverandering. De blik gaat vooruit en innovatie komt op de voorgrond.

"I am a child of books. I come from a world of stories. Upon my imagination, I float. Some people have forgotten where I live, but along these words, I can show you the way. For this is our world we've made from stories. Our house is a home of invention, where anyone at all can come for imagination is free."

Jeffers Winston