Jouw rode lijn

Eigen kinderboek, uniek cadeau, biografie kinderboek, verhaal kinderboek, kinderboek schrijven

Wanneer de helderheid en de richting die je krijgt uit jouw verhaal, voor jou het meest van waarde is. Dit kun je daarna op een duidelijke manier aan anderen vertellen als jij dat wilt.

Om tot jouw rode lijn te komen, richten wij ons in het proces op het ophalen van informatie, luisteren, condenseren en terugkoppelen. Hieronder vind je een uitleg van wat we doen en de uitkomst van iedere stap.

Luisteren

Na een vrijblijvende en succesvolle kennismaking, beginnen we met het verzamelen van informatie. Dat begint met aantal vragen om over na te denken, zowel voor jou als voor anderen over jou. Interviews met anderen zijn eventueel ook mogelijk. Zo krijgen we een compleet beeld van het verleden, heden en de toekomst en het beeld van jou over jezelf en anderen over jou.

 

Daarna plannen we een moment in om langs te komen daar waar jij je het meest prettig voelt. Dan vertel je eerst jouw verhaal zoals jij dat wilt. Van begin tot eind, zonder onderbreking. Daarna delen we de informatie die we van anderen hebben ontvangen.

  • De uitkomst van deze stap is dat jij je gehoord, begrepen en gerespecteerd voelt.

Condenseren

Nu we alle informatie hebben, willen we de rode lijn eruit halen. Wat zijn terugkerende thema's, wat is voor jou belangrijk en wanneer heb jij je dat gerealiseerd? Om dat te doen, maken we eerst de informatie modulair, om het vervolgens te sorteren. Dus waar normaal een verhaal van A-Z wordt verteld, delen we het verhaal nu op in A, B, C etc. Vervolgens leggen we van elk verhaal de A's bij elkaar enzovoort. Zo ga je clusters zien en relaties tussen die clusters.

 

  • De uitkomst van deze stap is duidelijkheid en verheldering over de essentie en samenhang van jouw verhaal.

Overhandigen

Nadat de vorige sessie is geëindigd in een mindmap met heel veel post-its, zullen we ervoor zorgen dat het resultaat gedigitaliseerd wordt. Dit document wordt nader toegelicht in een Word document waar je nog eens doorheen kunt lezen.

  • De uitkomst van deze stap is een digitale mindmap met een toelichting.

Gezien de persoonlijke aard hiervan, zijn er geen voorbeelden openbaar. Neem contact op bij interesse.

Very Tales Nicky Krete